آموزش آیلتسآموزش زبان

زمان‌ های انگلیسی در یک نگاه اجمالی؛ بهترین روش یادگیری زمان‌ ها در انگلیسی

3268 0
06 شهریور 1401
روش مطالعه زبان انگلیسی

زمان‌های انگلیسی، پایه و اساس درک و تسلط زبان‌آموز روی این زبان بین‌المللی را تشکیل می‌دهند. قواعد گرامر در همه‌ی جوانب انگلیسی اثر مهم و کاربردی دارند. ما برای نوشتن، صحبت کردن، گوش‌دادن و خواندن متون انگلیسی نیاز داریم تا زمان‌ها انگلیسی را بدانیم. مکالمه و صحبت‌های روزانه ما نشات گرفته از زمان‌های انگلیسی است. در واقع هنگامی صحبت‌ها و گفتگوهای ما معنی‌دار و قابل فهم می‌شود که بر زمان‌های انگلیسی استوار باشد.

بدون در نظر گرفتن گرامر زبان انگلیسی و زمان‌ها، همه‌ی گفتگوها بی‌معنی خواهند شد. به دلیل اهمیت یادگیری زمان‌های انگلیسی در گرامر انگلیسی، مجله استادبانک در این مقاله‌ی آموزش زبان خود به سراغ زمان‌های انگلیسی در یک نگاه رفته است. شما در ادامه با گرامر زمان حال، گذشته و آینده و همه‌ی حالت‌های مختلف در یک بررسی اجمالی آشنا می‌شوید. البته بهترین راه‌حل یادگیری گرامر زبان انگلیسی را هم به شما معرفی کردیم.

بهترین راه‌حل یادگیری گرامر زمان‌های انگلیسی چیست؟

هر کدام از زمان‌های انگلیسی، قواعد مخصوص به خود را دارند. به همین باید بدانید که برای ساخت هر کدام از این زمان‌ها، نحوه قرارگیری فعل و فاعل به چه صورت است و چطور با قرار‌گیری هر کدام از آن‌ها در جمله، فعل‌ها به افعال با قاعده یا بی‌قاعده تبدیل می‌شوند.

البته که در یادگیری زمان‌های انگلیسی و به طور کلی گرامر زبان به دلیل وجود نکات ریز و مهم آن، استفاده از کلاس معلم خصوصی زبان انگلیسی توصیه می‌شود. زیرا معلم خصوصی زبان تنها کسی است که می‌تواند قواعد و دستورات زبان انگلیسی را در چند جلسه کوتاه به بهترین شیوه، برای شما آموزش دهد. او با تشخیص اینکه شما در چه سطحی هستید، نکات مهم گرامر زبان انگلیسی را متناسب با سطح شما آموزش می‌دهد.

سامانه جامع آموزش خصوصی استادبانک، برترین استاد زبان انگلیسی را برای آموزش گرامر یا هر بخش دیگری از این زبان بین‌المللی را در دسترس زبان‌آموزان سراسر کشور قرار می‌دهد تا به سادگی امکان شرکت در کلاس زبان آنلاین یا حضوری را داشته باشند.

معلم خصوصی زبان انگلیسی


زمان‌های انگلیسی؛ هر tense در انگلیسی به چند بخش تقسیم می‌شود؟

زمان‌های انگلیسی در یک نگاه در سه بخش زمانی گذشته، حال و آینده تقسیم می‌شوند که در گرامر زبان به آن‌ها tense‌های اصلی گفته یا همان “زمان” گفته می‌شود. اما هرکدام از این زمان‌ها در زبان انگلیسی به 4 گروه و “حالت زمانی” مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند که به شکل زیر است:

  • ساده
  • کامل
  • استمراری
  • کامل استمراری

در واقع، زمان حال شامل: حال ساده، حال استمراری، حال کامل و حال کامل استمراری است. گذشته نیز به گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته کامل و گذشته کامل استمراری تقسیم می‌شود. همچنین زمان آینده را هم 4 حالت زمان آینده ساده، آینده استمراری، آینده کامل و آینده کامل استمراری تشکیل می‌دهند. برای درک بهتر این موضوع در جدول زیر همه‌ی حالت‌های زمان‌های انگلیسی را به صورت یکجا برای شما آوردیم:

زمان های انگلیسی برای حال و آینده و گذشته در گرامر زبان انگلیسی


زمان حال و تقسیم‌بندی آن در گرامر زبان انگلیسی در یک نگاه

از زمان حال در انگلیسی برای توصیف فعالیت و اتفاقاتی که همان موقع رخ داده، استفاده می‌شود. همچنین برای توصیف وضعیت موجود و کنونی نیز از این زمان استفاده می‌شود. میان زمان‌های انگلیسی،زمان حال یکی از پرکاربردترین‌ها است. انواع زمان حال در انگلیسی شامل چهار زمان مشخص زیر می‌شود که با ذکر مثال توضیح داده شده است:

1.زمان حال ساده در گرامر زبان انگلیسی | Simple present

یادگیری زمان‌های انگلیسی را باید با زمان حال ساده شروع کرد. زمان حال ساده به عملی اشاره دارد که همیشه و در همه حال اتفاق می‌افتد و به طور مرتب تکرار می‌شود. اتفاق و فعالیتی که با تکرار زیاد در حال انجام است. در واقع فرمول زمان حال ساده به شکل زیر است:


Present Simple: Subject + base form of Lexical Verb + Complement

  << بقیه اجزای جمله + شکل ساده فعل اصلی + فاعل <<


مثال برای زمان حال ساده در انگلیسی:

I go to the library every day

من هر روز به کتابخانه می‌روم.

My mother goes to the park every day

مادرم هر روز به پارک می‌رود.

باید به یک نکته مهم در هنگام استفاده از زمان حال ساده در انگلیسی توجه کرد. همانطور که در مثال‌ها مشخص است اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد، فعل (s) می‌گیرد که این اس سوم شخص مفرد معروف است. هرچند که در حالت کلی از از شکل ساده (اصلی) فصل استفاده می‌کنیم.


2.زمان حال استمراری در انگلیسی | Present Continuous

به عمل و اتفاقی گفته می‌شود که همین الان در حال انجام شدن است. همچنین به عمل یا فعالیتی که در حال تغییر به صورت مداوم است نیز اشاره می‌کند. در سیستم آموزشی، معمولا حال استمراری را بعد از حال ساده تدریس می‌کنند تا زبان‌آموزان به طور پیوسته با تفاوت و نحوه‌ی کاربرد هر زمان آشنا شود.


Present Progressive: Subject + to be + base form of Lexical Verb + Gerund + Complement

  << بقیه اجزای جمله + ing + شکل ساده فعل اصلی+ فعل to be + فاعل <<


مثال برای حال استمراری انگلیسی:

I am studying now

من الان دارم درس می‌خونم

We are not watching a cartoon

ما کارتون نمی‌بینیم

حال استمراری تقریبا از زمان‌های انگلیسی پرکاربرد است. به طور کلی از این زمان برای بیان فعل‌های غیرحرکتی (مثل تصور کردن، احساس کردن و غیره) استفاده نمی‌شود.


3.گرامر حال کامل میان زمان‌های انگلیسی | present perfect

زمان حال کامل ساده به اتفاق و عملی گفته می‌شود که در گذشته شروع شده و اثراتش همچنان در حال یا آینده ادامه دارد. ماضی نقلی به زمانی گفته می‌شود که در گذشته شروع شده و در زمان حال ممکن است به اتمام رسیده باشد یا حتی تا آینده نیز ادامه دارد.


Subject + Have/Has + Past Participle + Complement

  << بقیه اجزای جمله + قسمت سوم فعل اصلی + فعل have/has + فاعل <<


مثال برای حال کامل انگلیسی:

I have seen that movie many times

من آن فیلم را بارها دیده‌ام.

We have lived in this house before

ما قبلاً در این خانه ساکن بوده‌ایم.

بنابراین در مواردی مانند: کاری در گذشته شروع شده و پایان یافته ولی همچنان بر زمان حال تاثیر گذار است و برای بیان تجربیات زندگی می‌توان از زمان حال کامل استفاده کرد و به تعبیری انتخاب مناسبی میان زمان‌های انگلیسی است.

4.گرامر حال کامل استمراری در زبان انگلیسی |Present Perfect Continuous

زمان حال کامل استمراری به عمل یا اتفاقی گفته می‌شود که از گذشته تا الان در حال انجام شدن بوده است و تاکید به استمراری بودن زمان دارد. ساختار این زمان به صورت زیر است:


Subject + Have + been + Gerund + Complement

  << بقیه اجزای جمله +  ing + شکل ساده فعل اصلی + been + فعل have/has + فاعل <<


مثال برای حال کامل استمراری انگلیسی:

.I have been living in New York City for three years

سه سال است که در شهر نیویورک زندگی می‌کنم.

.He has been repairing cars since he was sixteen years old

او از وقتی شانزده ساله بود، ماشین تعمیر می‌کرده است.

زمان‌های انگلیسی در Present tense با حال کامل استمراری تکمیل می‌شوند. از این زمان در موارد دیگر مانند: اتفاقی که در مقطعی در گذشته شروع شده و تا حال ادامه دارد، اتفاقی که در گذشته شروع شده و پایان یافته ولی نشانه‌های وقوع آن قابل مشاهده است و بیان یک عادت جدید کاربرد دارد.


زمان گذشته و اجزای آن در زمان‌های انگلیسی در یک نگاه

در زمان‌های انگلیسی در یک نگاه، یکی از مهم‌ترین زمان‌های انگلیسی، زمان گذشته است که به طور کلی به چهار دسته زمانی زیر تقسیم می‌شود:

1.گرامر گذشته ساده در زمان‌های انگلیسی| Past simple

گذشته کامل ساده در گرامر زبان انگلیسی در یک نگاه، به عملی گفته می‌شود که در گذشته در زمان مشخص و دقیقی انجام شده است.


  Subject + Verb + Complement

  << بقیه اجزای جمله + فعل گذشته + فاعل <<


مثال برای گذشته ساده انگلیسی:

It rained heavily last night

دیشب باران شدیدی آمد.

I went to the movies a week ago

من یک هفته پیش به سینما رفتم.

میان زمان‌های انگلیسی، گذشته ساده از پرکاربردترین زمان‌های گرامری است که در بسیاری از مکالمات، یادداشت‌ها و حتی زاویه‌ی دید داستان‌های مختلف و رمان‌ها استفاده می‌شود.


2.زمان گذشته استمراری در گرامر انگلیسی |simple past continuous

گذشته استمراری بیانگرعملی است که در گذشته در حال انجام شدن بوده است و به طور معمول با یک گذشته ساده در جملات ترکیب می‌شود. ساختار این زمان به شکل زیر است:


Be (was / were)  + verb + ing

  << بقیه اجزای جمله + ing +فعل ساده اصلی + (was ، were) + فاعل <<


مثال برای گذشته ساده استمراری انگلیسی:

I was eating when my phone rang

داشتم غذا می‌خوردم که تلفنم زنگ خورد.

He was running in the rain when he slipped

او داشت زیر باران می‌دوید که پایش لیز خورد.

زبان‌آموز برای درک بهتر گرامر simple past continuous باید روی گذشته ساده تسلط خوبی داشته باشد تا نحوه‌ی کاربرد و ساختار آن دقیق و درست یاد بگیرد.


3.زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی |Past Perfect

گشته کامل ساده همانند ماضی بعید در فارسی است. به عملی در گذشته اشاره دارد که قبل از عمل دیگری انجام شده یا اتفاق افتاده است. ساختار زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی پچیده نیست و مسئله‌ی مهم این است که زبان‌آموز نحوه‌ی استفاده از این گرامر را یاد بگیرد. فرمول گذشته کامل به شکل زیر تعریف می‌شود:


Had + شکل سوم فعل


مثال برای گذشته کامل انگلیسی:

When you came home, I had finished studying

وقتی آمدی به خانه، من درس خواندن را تمام کرده بودم.

My father was sleeping when I saw the thief

وقتی دزد را دیدم، پدرم خواب بود.

وقتی زمان‌های انگلیسی را بررسی می‌کنیم و یاد می‌گیرم، باید توجه‌ی ویژه‌ای روی گذشته کامل داشته باشیم. بسیاری از زبان‌آموزان در درک درست این بخش از گرامر مشکل دارند و زمان استفاده‌ی درست از گذشته کامل را تشخیص نمی‌دهند.


4.گرامر گذشته کامل استمراری در زمان‌های انگلیسی| Past Perfect Continuous

گذشته کامل استمراری با ترکیب گذشته ساده، به اتفاقاتی اشاره می‌کند که در گذشته به صورت مستمر اتفاق افتاده است. ساختار گذشته کامل استمراری به شکل زیر است:


Subject + had + been + Gerund + Complement


مثال برای گذشته کامل استمراری انگلیسی:

I had worked all day

من تمام روز کار کرده بودم.

I was studying all day before you came

من تمام روز درس می‌خواندم قبل از اینکه تو بیایی

اگر به مثال اول دقت کنید به فعالیتی اشاره می‌کند که در تمام روز تکرار شده است. در مثال آخر باز هم عملی را که در تمام روز تکرار شده بیان می‌کند اما نکته این است که قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده است. بنابراین این مثال، نوعی دیگر از کاربردهای گذشته کامل استمراری را بیان می‌کند.


زمان آینده و تقسیم‌بندی آن در گرامر و قواعد زبان انگلیسی

زمان‌های انگلیسی در مجموع به 12 بخش از سه زمان کلی (حال، گذشته و آینده) تقسیم می‌شوند که تا اینجا 8 مورد آن را بررسی کردیم. در ادامه به زمان آینده اشاره می‌کنیم که قرار است در آینده نزدیک یا دور اتفاق یا عملی را بیان کند. زمان‌ آینده همانند زمان گذشته و حال شامل چهار حالت زیر است:

1.آینده ساده در زبان انگلیسی | Future Simple

آینده ساده شامل برنامه‌ها و اعمالی است که بعد از اکنون و در آینده نزدیک یا دور قرار به رخ دادن است. این اعمال و برنامه‌ها شامل پیش‌بینی‌ها، مقاصد، تصمیم‌های ما است. برای زمان‌ آینده در گرامر زبان انگلیسی در یک نگاه، از دو ساختار will‌ و be going to استفاده می‌کنیم. ساختار آینده ساده به شکل زیر است:


شکل ساده فعل + be going to/will + فاعل


مثال برای آینده ساده در زمان‌های انگلیسی:

I will buy a great house

یک خانه عالی خواهم خرید.

I will go to the best university in the world

من به بهترین دانشگاه دنیا خواهم رفت

در ترجمه تفاوتی میان will و  be going to وجود ندارد و فقط از will بیشتر در تصمیمات آنی و بیان یک نظر شخصی استفاده می‌شود. کاربرد be going to نیز در مواقع بیان برنامه‌ی انجام کاری یا پیش‌بینی اتفاقی براساس شواهد است.

2.زمان آینده استمراری در انگلیسی | Future Continuous

اگر کار یا عملی در آینده در حال انجام شدن باشد، برای بیانش از آینده استمراری استفاده می‌شود. فرمول ساخت آینده استمراری به شکل زیر است:


Will +be + verb + ing


مثال برای آینده استمراری انگلیسی:

This Thursday will be my wedding

پنج‌شنبه این موقعه عروسی من خواهد بود.

She will walk during the night

او در طول شب پیاده‌روی خواهد کرد.

میان زمان‌های انگلیسی، از زمان آینده استمراری به اندازه زمان حال ساده یا گذشته ساده در مکالمات روزمره استفاده نمی‌شود. به طور کلی از Future Continuous برای اشاره به اینکه در بازه‌ی زمانی در آینده چیزی به شکل استمراری در جریان خواهد بود، استفاده می‌کنیم.

3.گرامر آینده کامل در زمان‌های انگلیسی | Future Perfect

در زمان‌های انگلیسی در یک نگاه، آینده کامل ساده به اتفاقاتی اشاره دارد که یا در گذشته شروع شده یا در زمان حال، اما اثرش همچنان در آینده نیز ادامه دارد یا در آینده به پایان می‌رسد. فرمول گرامری آینده کامل در زبان انگلیسی به شکل زیر است:


Will + have + شکل سوم فعل


مثال برای آینده کامل انگلیسی:

I will finish my studies next summer

در تابستان آینده درسم تمام خواهد شد.

Next winter our journey south will end

زمستان بعدی سفر ما به جنوب به پایان می‌رسد.

گرامر زمان آینده کامل از نظر مفهومی و شیوه‌ی کاربرد، اندکی سخت‌تر از دیگر قواعد انگلیسی است. هرچند که بسیار کمتر از این زمان برای بیان اتفاقات روزمره یا بیان عملی در مکالمات استفاده می‌شود.

4.گرامر آینده کامل استمراری | Future Perfect Continuous

برای بیان عملی است که در آینده تکمیل خواهد شد و تاکید به استمراری بودن عمل دارد. برای ساخت این زمان از will در کنار have و ادامه شکل سوم فعل be یعنی been و همین‌طور شکل ing فعل اصلی استفاده می‌کنیم. فرمول گرامر آینده کامل استمراری به شکل زیر است:


Will + have + been + verb + in


مثال برای آینده کامل استمراری انگلیسی:

I will break the longest walking record by next month

تا ماه آینده رکورد طولانی‌ترین راه رفتن را خواهم شکست.

I will finish this book by the end of today

من این کتاب را تا پایان امروز تمام خواهم کرد.

با اینکه زمان آینده کامل استمراری چندان در زبان انگلیسی استفاده نمی‌شود، اما برای کسانی که به فکر موفقیت در امتحانات یا شرکت در آزمون‌های بین‌المللی هستند، اهمیت دارد و باید روی نحوه‌ی کاربرد و قواعد این گرامر تسلط داشته باشند. در هر صورت آینده کامل استمراری یکی از زمان‌های انگلیسی است.


انواع آموزش زبان انگلیسی در استادبانک؛ مهارت‌های اصلی و آزمون‌های بین‌المللی

مجموعه استادبانک به همه‌ی جوانب آموزش زبان انگلیسی توجه داشته است. زبان‌آموزان با کمک کلاس زبان آنلاین و حضوری استادبانک، می‌توانند برای انواع مهارت‌ها و سخت‌ترین و معتبرترین آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی آماده شوند. شما با کلیک روی هر کدام از گزینه‌های زیر به بهترین اساتید تدریس خصوصی زبان انگلیسی همان حوزه به دو شکل آنلاین و حضوری دسترسی دارید:


بهترین روش یادگیری زمان‌های انگلیسی با کمک خدمات آموزش زبان استادبانک

یادگیری زمان‌های انگلیسی، بسیار مهم است. فرقی نمی‌کند که شما در چه سطحی هستید و برای چه هدفی زبان می‌خوانید. شاید برای دوره‌های آیلتس می‌خواهید آماده شوید یا در تلاش هستید که سطح مکالمه زبان انگلیسی خود را بالا ببرید. در هر صورت تسلط روی زمان‌های انگلیسی با هر هدفی که از یادگیری آن دارید، اهمیت ویژه‌ای در گرامر زبان‌تان دارد.

سامانه جامع آموزش خصوصی استادبانک در کنار بهترین اساتید تدریس خصوصی زبان انگلیسی که به دو صورت آنلاین و حضوری در دسترس شما قرار دارند، خدمات آموزش زبان متنوعی مانند: مجموعه مقالات آموزش زبان، ویدیوهای آموزشی، فایل Pdf آموزش گرامر و لغات و اپلیکیشن استادبانک را به صورت رایگان در اختیار زبان‌آموزان سراسر کشور قرار داده است.

اگر برای انتخاب معلم خصوصی زبان انگلیسی نیاز به راهنمایی یا مشاوره دارید یا در صورت داشتن هرگونه سوال یا مشکل، می‌توانید با شماره 91005343 – 021 تماس بگیرید. تیم پشتیبانی استادبانک، آماده‌ی پاسخگویی به شما عزیران است.

زمان‌های انگلیسی چه تعداد هستند؟

زمان های انگلیسی را در سه بخش اصلی حال، گذشته و آینده تقسیم‌بندی می‌شوند که هرکدام را 4 زیرمجموعه تشکیل می‌دهد. در این مقاله به طور کامل به این موضوع پرداخته شده است.

میان زمان‌های انگلیسی، کدام گرامر زمانی از همه مهم‌تر است؟

ما از همه‌ی زمان‌های انگلیسی به طور یکسان استفاده نمی‌کنیم. برخی از قواعد گرامری، مانند زمان حال ساده یا گذشته ساده کاربرد بیشتری در مکالمات روزمره دارند.