بودجه بندی کنکور انسانیبودجه بندی کنکور تجربیبودجه بندی کنکور ریاضیبودجه بندی کنکور زبان انگلیسی 1402بودجه بندی کنکور هنر 1402

بودجه بندی موضوعی سوالات دین و زندگی در کنکور

ملیحه فراهانی نویسنده
3365 3
06 اردیبهشت 1396
بودجه بندی دینی کنکور - بودجه بندی دین و زندگی کنکور - تعداد سوالات دینی در کنکور

بودجه بندی دینی کنکور  و اهمیت به آن مسئله مهمی است. درس دین و زندگی ضریب 3 دارد و از دروس مهم عمومی به حساب می آید. دانش آموزان برای مطالعه و تست زدن در این درس زمان زیادی را صرف می کنند. اما با این حال نتیجه دلخواه را کسب نمی کنند. با مطالعه مقاله چگونه درس دینی را 100 بزنیم؟  می توانید یک برنامه ریزی مناسب و هدفمند برای مطالعه درس دین و زندگی برای کنکور داشته باشید.

در کنکور سالهای اخیر کسب درصد کامل در دین و زندگی غیر ممکن شده است. بودجه بندی دینی کنکور این کمک را به شما می کند تا بدانید در سال های اخیر، طراحان کنکور در درس دینی، بیشتر روی چه مباحثی تمرکز می کنند و تعداد سوالات دینی در کنکور از چه فصل هایی می باشد.

بودجه بندی دینی و زندگی کنکور و تعداد سوالات دینی در کنکور

دین و زندگی در کنکور دارای 25 سوال است.  حدود 9 تست از کتاب سال دوم دبیرستان و 9 تست از کتاب سال سوم و 7 تست از کتاب پیش دانشگاهی طرح می شود.

در چند سال اخیر، بیش از 66 درصد تست ها از بین تعداد سوالات دینی در کنکور از قسمت آیات و روایات بوده است.

بودجه بندی دینی کنکور سال های اخیر

در زیر بودجه بندی کتاب های دین و زندگی هر مقطع را جداگانه ارائه داده ایم:

1- بودجه بندی دین و زندگی در کنکور از کتاب دین و زندگی سال دوم دبیرستان

بودجه بندی دینی کنکور - بودجه بندی دین و زندگی کنکور - تعداد سوالات دینی در کنکور تعداد سوالات دینی در کنکور از کتاب سال دوم دبیرستان، در سال های 90 تا 94 از درس های 1، 2، 3، 5، 6، 9، 11، 13، 15، 16 بیشترین تعداد تست ها را داشته است. همچنین درس 16 از سال 92 وارد کنکور شده است.

حتما بخوانید: بودجه بندی موضوعی سوالات عربی در کنکور

2 – بودجه بندی دینی از کتاب دین و زندگی سال سوم دبیرستان

بودجه بندی دینی کنکور - بودجه بندی دین و زندگی کنکور - تعداد سوالات دینی در کنکور

 از کتاب سال سوم دبیرستان، درس های 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 12 و 16 بیشترین تعداد تست ها را به خود اختصاص داده است. درس های 6 از سال 92 وارد کنکور شده است.

3 – بارم بندی دینی کنکور از کتاب دین و زندگی سال چهارم

بودجه بندی دینی کنکور - بودجه بندی دین و زندگی کنکور - تعداد سوالات دینی در کنکور

همان طور که مشاهده می کنید از کتاب سال دوم دبیرستان، در سال های 90 تا 94 از درس های 2، 3، 4، 5، 6، 8 و 9 بیشترین تعداد تست ها را داشته است.

درس 6 و 10 از سال 92 وارد کنکور شده است و احتمال طرح سوال از درس 6 در سال های آینده صد در صد است.

بودجه بندی دینی کنکور 96 و بودجه بندی دینی کنکور 97

تعداد سوالات دینی در کنکور به دو بخش متن کتاب و آیات و احادیث خلاصه می شود. در واقع روند طراحی سوالات دین و زندگی در کنکور بگونه ای شده است که موضوع آیات و ترکیب آن با سوالات متن کتاب بر کسی پوشیده نیست.

این روند طرح سوالات ترکیبی به همراه چند بخشی شدن سوالات دینی در کنکور، دانش آموزان کنکوری را به این سمت سوق داده که برای پاسخگویی به سوالات باید بصورت کاملا عمیق بر مفاهیم آیات، احادیث و متون کتاب تسلط داشته باشند. یعنی در واقع چاره ای جز مطالعه مفهومی ندارند.

اما داشتن دید کلی نسبت به طراحی سوالات و اینکه چه بخش هایی همواره مورد توجه طراحان کنکور بوده است، می تواند بسیار کمک کننده باشد برای تمرین و تمرکز بیشتر بر روی این مباحث و مفاهیم.

به همین دلیل طبق بررسی های انجام شده از بودجه بندی دینی کنکور 96 و بودجه بندی دینی کنکور 97 و کنکور های سال های پیش، در ادامه نموداری از مباحث مهم و مطرح دینی و زندگی ارائه شده است:

اولویت بندی مطالعه مباحث دینی  بر اساس مقطع تحصیلی بودجه بندی دینی کنکور - بودجه بندی دین و زندگی کنکور - تعداد سوالات دینی در کنکور اولویت بندی مطالعه مباحث آیات و احادیث دین و زندگی بودجه بندی دینی کنکور - بودجه بندی دین و زندگی کنکور - تعداد سوالات دینی در کنکور اولویت بندی مطالعه درس دین و زندگی در هر مقطع براساس اهمیت بودجه بندی دینی کنکور - بودجه بندی دین و زندگی کنکور - تعداد سوالات دینی در کنکور

بودجه بندی دینی کنکور - بودجه بندی دین و زندگی کنکور - تعداد سوالات دینی در کنکور