بودجه بندی کنکور تجربی

بودجه بندی موضوعی سوالات زیست در کنکور

ملیحه فراهانی نویسنده
892 0
06 اردیبهشت 1396
بودجه بندی موضوعی سوالات زیست در کنکور

دانش‌آموزانی که می‌خواهند در کنکور رتبه بالایی کسب کنند باید به بودجه بندی موضوعی سوالات زیست در کنکور بسیار دقت کنند. این اطلاعات نشان می‌دهد که هر مبحث از درس زیست چه مقدار با اهمیت است. اگر بتوانید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید با صرف زمان کمتر رتبه بهتری کسب خواهید کرد.

برای مطالعه هر درس باید روش مطالعه مختص آن درس را فرا بگیرید تا بتوانید در کنکور درصد بالاتری بزنید.

نکات بودجه بندی سوالات زیست در کنکور

در کنکور سراسری 50 سوال به درس زیست اختصاص پیدا می‌کند. مدت پاسخگویی به آن 37 دقیقه است؛ یعنی برای هر سوال 45 ثانیه زمان وجود دارد. بهتر است 15 ثانیه اول را به خوب خواندن سوال اختصاص دهید و 15 ثانیه دیگر را برای پاسخ دادن و پر کردن پاسخ نامه در نظر بگیرید. در این حالت کمی وقت نیز اضافه باقی می‌آورید که می‌توانید از آن در سوال های سخت‌تر استفاده کنید.

در درس زیست شناسی، حدود 55 درصد سوالات از دروس پایه و حدود 45 درصد نیز از کتاب پیش دانشگاهی سوال می آید. ضریب درس زیست شناسی 12 است که بالاترین ضریب درسی در رشته علوم تجربی است. به همین دلیل اهمیت بالایی برای داوطلبان کنکور تجربی دارد.

طبق شواهد تنها 7 درصد دانش آموزان تست‌های زیست شناسی را بالای 50 درصد می زنند. کتاب زیست شناسی 1 در کنکور 13 تا 15 سوال را به خود اختصاص می دهد. همچنین زیست شناسی 2 در کنکور 17 تا 20 سوال را به خود اختصاص می دهد.

بودجه بندی موضوعی سوالات زیست در کنکور

در ادامه بودجه‌بندی شیمی کنکور را به تفکیک هر پایه مشاهده می کنید:

بودجه‌بندی سوالات زیست 1

مباحث پرتکرار بودجه بندی سال 97 بودجه بندی سال 96 بودجه بندی سال 95 بودجه بندی سال 94 بودجه بندی سال 93 بودجه بندی سال 92 بودجه بندی سال 91 بودجه بندی سال 90 بودجه بندی سال 89
مولکول زیستی 1 1 0 0 0 0 0 0 0
سفری به درون سلول 1 1 1 0 0 1 1 3 2
سفری به دنیای جانداران 1 1 1 0 0 1 1 1 0
گوارش 2 1 2 2 3 3 2 0 4
تبادل گازها 1 0 1 0 2 0 2 0 1
گردش مواد 3 3 5 3 5 2 3 4 4
تنظیم محیط داخلی 0 0 1 0 1 0 2 0 0
حرکت 2 0 2 1 3 2 1 4 1

بودجه‌بندی سوالات زیست 2

مباحث پرتکرار بودجه بندی سال 97 بودجه بندی سال 96 بودجه بندی سال 95 بودجه بندی سال 94 بودجه بندی سال 93 بودجه بندی سال 92 بودجه بندی سال 91 بودجه بندی سال 90 بودجه بندی سال 89
ایمنی بدن 1 1 1 1 1 0 0 2 1
دستگاه عصبی 1 2 1 2 3 2 1 1 2
حواس 2 3 2 1 0 1 2 1 3
هورمون ها و دستگاه درون ریز 1 2 2 1 1 1 2 1 1
ماده ژنتیک 0 0 0 0 0 0 0 1 1
کروموزوم ها 0 0 1 3 0 1 1 1 2
میوز و تولید مثل 0 0 0 0 1 0 1 1 0
ژنتیک 4 3 3 3 3 4 4 4 4
تولید مثل گیاهان 2 1 2 2 2 1 2 3 2
رشد و نمو گیاهان 1 1 1 1 1 1 3 1 1
رشد و نمو جانواران 3 2 2 3 3 2 2 3 2

بودجه‌بندی سوالات زیست 3

مباحث پرتکرار بودجه بندی سال 97 بودجه بندی سال 96 بودجه بندی سال 95 بودجه بندی سال 94 بودجه بندی سال 93 بودجه بندی سال 92 بودجه بندی سال 91 بودجه بندی سال 90 بودجه بندی سال 89
پروتئین سازی 1 2 2 3 2 2 2 2 1
تکنولوژی زیستی 0 0 1 1 0 0 1 2 2
پیدایش و گستری زندگی 1 1 2 0 0 1 0 0 0
تغییر و تحول گونه ها 1 1 0 2 0 1 0 0 0
ژنتیک جمعیت 4 5 2 4 4 2 1 3 3
پویایی جمعیت ها 2 0 1 1 0 1 1 1 0
رفتار شناسی 1 1 1 1 1 2 2 0 2
شارش انرژی در جانداران 3 3 2 6 3 4 2 3 3
ویروس و باکتری 3 2 1 2 1 3 3 3 4
آغازیان 3 3 4 3 2 1 1 2 1
قارچ ها 1 1 1 1 2 6 4 2 4

اولویت بندی مباحث مهم درس زیست در رشته تجربی:

با توجه به اولویت بندی یا بودجه‌بندی بالا می‌توانید در کنکور تجربی درصد بالاتری بزنید.

پس از این که روش درست مطالعه را یاد گرفتید، باید به سراغ منابع کنکوری و کتاب های تست مناسب بروید.

بودجه بندی زیست کنکور

همچنین بخوانید: بودجه بندی کنکور تجربی

در این مقاله به طور کامل با بودجه‌بندی موضوعی سوالات زیست در کنکور آشنا شدید. امیدواریم بتوانید از آن استفاده کنید و رتبه بالایی در کنکور کسب نمایید.