بودجه بندی کنکور انسانیبودجه بندی کنکور تجربیبودجه بندی کنکور ریاضیبودجه بندی کنکور زبان انگلیسی 1402بودجه بندی کنکور هنر 1402

بودجه بندی دروس عمومی کنکور

ملیحه فراهانی نویسنده
1616 0
12 اردیبهشت 1396
بودجه بندی دروس عمومی کنکور - بودجه بندی دروس عمومی کنکور 97 - بودجه بندی دروس عمومی کنکور 97 تجربی

در این بخش بودجه بندی دروس عمومی کنکور و همچنین بودجه بندی دروس عمومی کنکور 97 را برای داوطلبین عزیز کنکوری ارائه کرده ایم. دروس عمومی شامل درس های ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی می باشد. این دروس برای داوطلبان تمام رشته ها با اهمیت است. انتخاب یک رشته متناسب با علائق، تیپ شخصیتی و آینده کاری مرتبط با آن رشته، از دغدغه های مهم شرکت کنندگان کنکور است.

بودجه بندی کنکور 97 عمومی

  کلیات بودجه بندی عمومی کنکور طبق سال های مختلف در فایل ارائه شده است. جهت مشاهده بر روی فایل بودجه بندی دروس عمومی که در جدول زیر ارائه شده است،کلیک کنید تا بودجه بندی دروس عمومی سال های مختلف از جمله بودجه بندی کنکور 97 عمومی را مشاهده کنید.

 بودجه بندی دروس عمومی کنکور 

دانلود فایل 

با مراجعه به بخش محتوایی بودجه بندی دینی کنکور 97  می توانید بودجه بندی این درس در کنکور 97 و کنکور های سال های پیش را مشاهده کنید.

چرا باید به بودجه بندی دروس عمومی کنکور توجه کنیم؟

 • آگاهی از نوع سوالات و بودجه بندی عمومی کنکور، شما را به سمت داشتن یک برنامه ریزی هدفمند هدایت می کند.
 • بیشتر دانش آموزان وقت خود را صرف دروس اختصاصی می کنند. بنابراین به خواندن دروس عمومی رغبتی نشان نمی دهند. در صورتی که با کسب ترازهای خوب در دروس عمومی می توانند به بهتر شدن رتبه خود کمک کنند.
 • جهت دهی صحیح و کیفیت مطالعه شما نیز با توجه کردن به بودجه بندی سوالات افزایش می یابد.

برای پاسخگویی به دروس عمومی باید به تعداد سوالات و مهلت زمان پاسخگویی آن توجه ویژه داشته  باشید.

با مراجعه به بودجه بندی ادبیات کنکور 97  می توانید بودجه بندی ادبیات عمومی کنکور سال های اخیر را مشاهد کنید تا راهنمای مناسبی برای شما کنکوری های عزیز باشد.

بودجه بندی دروس عمومی کنکور به همراه تعداد سوالات

 • درس ادبیات عمومی در کنکور ضریب 4 دارد و دارای 25 سوال می باشد.مهلت زمان پاسخگویی به سوالات درس ادبیات 18 دقیقه می باشد.
 • درس دین و زندگی در کنکور ضریب 3 دارد و دارای 25 سوال می باشد و مهلت پاسخگویی به این درس 17 دقیقه می باشد.
 • درس های عربی و زبان هر دو به طور جداگانه در کنکور دارای 25 سوال می باشد و ضریب آن ها 2 می باشد.
  مهلت پاسخگویی به هرکدام از این دو درس 20 دقیقه می باشد.
با برنامه ریزی، دینی کنکور رو ۶ هفته‌ای تموم کن!

با برنامه ریزی، دینی کنکور رو ۶ هفته‌ای تموم کن! | تصویر جدول برنامه ریزی

در این بخش بودجه بندی دروس عمومی کنکور و همچنین بودجه بندی دروس عمومی کنکور 97 را برای داوطلبین عزیز کنکوری ارائه کرده ایم. دروس عمومی شامل درس های ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی می باشد. این دروس برای داوطلبان تمام رشته ها با اهمیت است. انتخاب یک رشته متناسب با علائق، تیپ شخصیتی و آینده ...

بودجه بندی دروس عمومی کنکور 97 تجربی

طبق دفترچه سوالات کنکور و بررسی های انجام شده، بودجه بندی دروس عمومی کنکور 97  تجربی به این ترتیب بود:

 •  بودجه بندی ادبیات کنکور 97 تجربی: 

سوالات ادبیات تجربی 97 خیلی سخت تر از سوالات کنکور ریاضی 97 بوده است. در واقع 10 – 15 درصد سخت تر از سوالات بچه های ریاضی طراحی شده است.

 • بودجه بندی دینی کنکور 97 تجربی:

درس دینی و زندگی طبق بودجه بندی سوالات اخیر، روال مشخصی نداشته است. مثلا در کنکور تجربی 96، 12 سوال از بخش دینی پایه دوم طرح شده است و همین روال در کنکور 97 نیز تکرار شده است.

در صورتیکه در سال های پیش تعداد سوالات طراحی شده از پایه دوم 9 سوال بوده است.

از کتاب دینی پیش دانشگاهی نیز 4 سوال طراحی شده است که کم ترین تعداد سوال در کنکور سال های اخیر بوده است.

 • بودجه بندی عربی کنکور 97 تجربی:

خب طبق بررسی سوالات دفترچه کنکور، مشخص شد که خوشبختانه سوالات عربی کنکور تجربی با کنکور ریاضی در یک سطح بوده است و یک روال خوب و مثبتی را داشته است.

 • بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور 97 تجربی:

سوالات زبان انگلیسی کنکور تجربی 97 خیلی سخت تر از سوالات کنکور ریاضی 97 بوده است.

25 سوال را شامل میشده است که از این 25 سوال، 7 سوال مربوط به گرامر است که در این بخش، دو سوال آن مربوط به زبان 3 و 5 سوال هم مربوط گرامر پیش دانشگاهی بوده است.

سوالات 93 تا 100 آن، مربوط به درک مطلب است که خوبی سوالات طرح شده از این بخش در این است که آدرس جواب ها هم داده شده است. ولی سوالات کلوزتست و ریدینگ کمی سخت تر از سوالات کنکور ریاضی بوده است.