بودجه بندی کنکور تجربی

بودجه بندی موضوعی سوالات فیزیک کنکور تجربی

ملیحه فراهانی نویسنده
1993 0
09 اردیبهشت 1396
بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی - بودجه بندی فیزیک کنکور - تعداد سوالات هر فصل فیزیک در کنکور تجربی

اهمیت بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی برای داشتن یک برنامه ریزی مناسب و یک مطالعه مفهومی بر کسی پوشیده نیست. اولین قدم برای کسب درصد بالا در درس فیزیک، اطلاع از نحوه بودجه بندیش است. بودجه بندی فیزیک کنکور بیشتر به این درد میخورد که شما بدونی باید وقتت رو بیشتر روی چه مباحثی بزاری و چه سوالاتی رو حل کنی.

هر سال معمولا چارچوب کنکور سراسری طبق بودجه بندی هایی که اعلام میشه، شکل می گیرد. بنابراین دونستن بودجه بندی کمک خیلی زیادی در پیش بینی سوالات طراحی شده در کنکور می کند.

تعداد سوالات هر فصل فیزیک در کنکور تجربی

تعداد سوالات فیزیک در  کنکور تجربی طبق سال های پیش به این صورت بوده که از سه کتاب 30 سوال طراحی می شود که مدت پاسخگویی به آن 37 دقیقه است.

جدول زیر تعداد سوالاتی است که از هر فصل فیزیک در کنکور طرح شده است.

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی - بودجه بندی فیزیک کنکور - تعداد سوالات هر فصل فیزیک در کنکور تجربیدر واقع اگر فصل به فصل بودجه بندی فیزیک کنکور در رشته تجربی رو بررسی کنیم، به صورت زیر است:

 • بخش بردار و حرکت شناسی : به طور متوسط ۴ سوال هر سال
 • بخش دینامیک ، کار و انرژی : به طور متوسط ۲ سوال هر سال
 •  حرکت نوسانی : به طور متوسط ۱ سوال هر سال
 • موج مکانیکی : به طور متوسط ۲ سوال هر سال
 • بخش صوت : به طور متوسط ۱ سوال هر سال
 • بخش الکترومغناطیس : به طور متوسط ۲ سوال هر سال
 •  بخش فیزیک اتمی : به طور متوسط ۱ سوال هر سال
 • بخش ساختار هسته ای : به طور متوسط ۲ سوال هر سال
 •  بخش ترمو دینامیک : به طور متوسط ۳ سوال هر سال
 • بخش الکتریسیته ساکن : به طور متوسط ۲ سوال هر سال
 • بخش جریان و مدار ها : به طور متوسط ۴ سوال هر سال
 • بخش مغناطیس : به طور متوسط ۲ سوال هر سال
 •  بخش القای الکترومغناطیس: به طور متوسط ۱ سوال هر سال
 • بخش فشار و خواص مواد: به طور متوسط ۳ سوال هر سال
 •  بخش حرارت و گرما : به طور متوسط ۱ سوال هر سال
 •  بخش نور و آینه : به طور متوسط ۴ سوال هر سال

اولویت بندی مباحث مهم درس فیزیک در رشته تجربی

برای مطالعه درس فیزیک رشته تجربی باید به اولویت بندی توجه کنی، چون باعث میشه که در زمانت صرفه جویی کنی. همچنین روی مباحثی که کم اهمیت تر هستند، زمان کمتری بگذاری.

 • نوسان، موج های مکانیکی و صوت (5 الی 6 سوال)
 • فیزیک اتمی و جدید ( 3 الی 4 سوال)
 • مدارهای الکتریکی (2 الی 3 سوال)
 • سایر مباحث در اولویت آخر تقریبا به یک اندازه اهمیت دارند.

پس از اینکه اولویت بندی را مورد توجه قرار دادی، بهتر است روی تست زدن و به کار بردن روش های تستی و کنکوری تمرکز کنی. می تونی با کلیک بر لینک بهترین روش مطالعه درس فیزیک کنکور روش صحیح مطالعه این درس رو یاد بگیری.

نکات مهم در بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

 • تعداد سوالات فیزیک دفترچه اختصاصی برای دانش آموزان کنکوری در رشته تجربی 30 سوال است.
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک کنکور تقریبا در حدود 37  دقیقه است.
 • مهم ترین و پرتکرار ترین مباحث فیزیک در کنکور تجربی، موج های مکانیکی و صوت، فیزیک اتمی و مدارهای الکتریکی است.

می توانید برای مشاهده بهترین منابع فیزیک کنکور وارد لینک بهترین کتاب فیزیک کنکور شوید و بهترین منابع فیزک را نیز مطالعه کنید.

بودجه بندی فیزیک کنکور رشته ریاضی

 • بخش بردار و حرکت شناسی : به طور متوسط ۵ سوال هر سال
 • بخش دینامیک ، کار و انرژی : به طور متوسط ۵ سوال هر سال
 •  حرکت نوسانی : به طور متوسط ۳ سوال هر سال
 • موج مکانیکی : به طور متوسط ۲ سوال هر سال
 • بخش صوت : به طور متوسط ۳ سوال هر سال
 • بخش الکترومغناطیس : به طور متوسط ۲ سوال هر سال
 •  بخش فیزیک اتمی : به طور متوسط ۲ سوال هر سال
 • بخش ساختار هسته ای : به طور متوسط ۲ سوال هر سال
 •  بخش ترمو دینامیک : به طور متوسط ۳ سوال هر سال
 • بخش الکتریسیته ساکن : به طور متوسط ۲ سوال هر سال
 • بخش جریان و مدار ها : به طور متوسط ۴ سوال هر سال
 • بخش مغناطیس : به طور متوسط ۲ سوال هر سال
 •  بخش القای الکترومغناطیس: به طور متوسط ۲ سوال هر سال
 • بخش فشار و خواص مواد: به طور متوسط ۳ سوال هر سال
 •  بخش حرارت و گرما : به طور متوسط ۲ سوال هر سال
 •  بخش نور و آینه : به طور متوسط ۴ سوال هر سال