روش مطالعه کنکور انسانیروش مطالعه کنکور تجربیروش مطالعه کنکور ریاضی

فنون تست زنی

ملیحه فراهانی نویسنده
6247 40
30 بهمن 1395
نکات تست زنی - فنون تست زنی - تست زنی

بسیاری از ما به نکات تستی زنی به دلیل شرکت در آزمون های مختلف بسیار نیاز داریم. همه دانش آموزان در سال های تحصیلی، دروس را به صورت تشریحی مطالعه می کنند. با تسلط روی مفاهیم تشریحی باید حل تست را شروع کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله موفقیت تحصیلی و آداب رفتاری مراجعه کنید.

توجه به نکات زیر در فنون تست زنی

در هنگام تست زدن دانش آموزان به چند مسئله بر میخورند.

 • داشتن شک بین 2 گزینه:

اگر در حل سوالات تستی بین دو گزینه شک کردید، به هیچ وجه آن تست را کنار نگذارید. زیرا احتمال درست بودن یکی از گزینه ها براساس احتمالات 50 درصد است.

 • وجود دو گزینه متناقض در یک تست:

اگر در تستی دو گزینه مخالف و متناقض وجود داشته باشد، به احتمال 80 درصد پاسخ در یکی از این دو گزینه است. بنابراین نیازی نیست روی گزینه های دیگر وقت بگذارید.

 •  وجود دو گزینه مشابه در یک تست:

اگر دو گزینه از نظر معنایی مشابه یکدیگر بودند یا هر دو یک معنا را می رساندند، مطمئن باشید پاسخ این دو گزینه نیست، زیرا همه تست ها تنها یک جواب دارد.

 • خطاهای چشمی در هنگام خواندن گزینه ها:

بعضی از طراحان سوال سعی می کنند پاسخ های گزینه ای شبیه به هم را در گزینه ها مطرح کنند. یعنی از کلماتی استفاده می کنند که از نظر ظاهری مشابه یکدیگر هستند. بنابراین به جملات، منفی و مثبت بودن فعل ها و شکل اعداد بسیار دقت کنید.

 •  راه حل های طولانی برای حل تست:

در سوالات کنکور، درس هایی مثل ریاضی، فیزیک و شیمی که مسئله زیاد دارند، معمولا نیازی به راه حل های طولانی نیست.

بنابراین هنگام حل این گونه سوالات اگر درگیر راه حل های طولانی شده اید، متوجه باشید که از گزینه درست غافل شده اید، زیرا در طرح سوالات کنکور از سوال هایی با راه حل های طولانی استفاده نمی کنند.

نکات تست زنی - فنون تست زنی - تست زنی

ارائه 4 فن از فنون تست زنی (نکات تست زنی)

4 فن از فنون تست زنی را ما در این قسمت بیان می کنیم.

 • تکنیک ضربدر و منها:کنار سوالات وقت گیر و سوال هایی که اگر برای آنها وقت بگذارید به جواب درست می رسید، علامت ضربدر را بگذارید.
  کنار سوالاتی ک پاسخ آنها را نمی دانید و بلد نیستید، علامت منها را بگذارید.
  در پایان آزمون اگر وقت اضافه داشتید به سراغ سوال هایی که علامت ضربدر گذاشته اید، بروید.
 • تکنیک زمان نقصانی:

  برای هر درس زمانی را ذخیره کنید.
  مثلا در درس ریاضی 5 دقیقه زمان ذخیره کنید که در پایان آزمون به سراغ این درس بروید
  و در پایان برای سوالاتی که علامت ضربدر کنارش گذاشته اید، از زمان ذخیره شده استفاده کنید.

 • تکنیک استراتژی بازگشت:

  با توجه به ویژگی های هر شخص، با استفاده از روش زمان نقصانی، هر شخصی به سراغ درسی برود که در آن بسیار قوی است و به سوالات آن درس پاسخ دهد.

 • تکنیک دو خودکار:

  در ابتدا تست ها را با یک رنگ خودکار و با در نظر گرفتن زمان مشخص آنها را حل کنید. در اینجا هدف ما تنظیم زمان و ارزیابی خودمان است.
  در مرحله بعد همان تست ها را بدون در نظر گرفتن زمان، با خودکار رنگ دیگر حل کنید. در این مرحله هدف ما آموزشی است و اینکه ما با آرامش و بدون محدودیت زمانی فقط روی حل تست تمرکز داشته باشیم.