بودجه بندی کنکور ریاضی

بودجه بندی موضوعی سوالات فیزیک کنکور ریاضی

ملیحه فراهانی نویسنده
1141 0
09 اردیبهشت 1396

توجه به بودجه بندی موضوعی سوالات فیزیک کنکور ریاضی درصد قبولی شما را در کنکور افزایش می دهد. فیزیک درس بسیار مهمی برای دانش آموزان رشته ریاضی است. درصد بالای پاسخگویی به این درس به قبولی داوطلبان در بهترین رشته ها کمک می کند. تعداد سوالات فیزیک در رشته ریاضی 45 تست می باشد. مهلت پاسخگویی به سوالات درس فیزیک رشته ریاضی 55 دقیقه است. برای یادگیری بهتر این درسی ابتدا باید روش مطالعه صحیح را پیدا کنید.

بودجه بندی موضوعی سوالات فیزیک کنکور ریاضی

 

مبحث 96 95 94 94 92 91
نور هندسی 4 4 4 4 4 4
فیزیک و اندازه گیری 0 0 1 1 1 1
کار و انرژی 0 1 1 1 1 1
ویژگی های ماده 1 3 2 3 3 3
گرما و قانون گازها 4 2 2 2 2 2
ترمودینامیک 3 3 3 3 3 3
الکتریسیته ساکن 4 3 3 3 2 2
جریان الکتریکی 3 3 4 4 4 4
مغناطیس و القا 4 4 4 3 4 4

اولویت بندی مباحث مهم درس فیزیک در رشته ریاضی:

در کنکور رشته ریاضی 45 سوال فیزیک وجود دارد که دانش‌آموزان باید در 55 دقیقه به آن ها پاسخ دهند. از فیزیک پایه دهم 12 سوال طرح می شود و از پایه 11ام، 13 سوال و از پایه 12ام نیز 44 سوال طرح می شود. تعداد سوالات از فصول مختلف این کتاب ها به شرح زیر است:

تعداد سوالات کتاب فیزیک پایه دهم:

 1. فصل اول؛ فیزیک و انرژی: سوالی از این فصل طرح نمی شود
 2. فصل دوم؛ کار و انرژی: 2 سوال
 3. فصل سوم؛ ویژگی های فیزیکی مواد: 3 سوال
 4. فصل چهارم؛ دما و گرما: 3 سوال
 5. فصل پنجم؛ ترمودینامیک: 4 سوال

تعداد سوالات کتاب فیزیک پایه یازدهم:

 1. فصل اول؛ الکتریسیته ساکن: 5 سوال
 2. فصل دوم؛ الکتریسیته جاری: 4 سوال
 3. فصل سوم؛ مغناطیس: 2 سوال
 4. فصل چهارم؛ القای الکترومغناطیس: 2 سوال

تعداد سوالات کتاب فیزیک پایه دوازدهم:

 1. فصل اول؛ حرکت بر خط راست: 4 سوال
 2. فصل دوم؛ دینامیک: 6 سوال
 3. فصل سوم؛ نوسان و موج: 4 سوال
 4. فصل چهارم؛ برهم کنش امواج: 2 سوال
 5. فصل پنجم؛ فیزیک اتمی: 2 سوال
 6. فصل ششم؛ فیزیک هسته ای: 2 سوال

پس از اینکه اولویت بندی را مورد توجه قرار دادید، روی تست زدن و به کار بردن روش های تستی و کنکوری تمرکز کنید.

طبق بودجه بندی سال های گذشته، می توان پیش بینی کرد که چه مباحثی مهم تر است، بنابراین ما در قسمت بالا مباحث را برای شما اولویت بندی کرده ایم. پس از اینکه مطالعه صحیح این درس را آموختید، بهترین منابع فیزیک کنکور را برای خود تهیه کنید.