سوالات کنکور رشته انسانی

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور انسانی 1400

ملیحه فراهانی نویسنده
5183 5
11 تیر 1400
سوالات و پاسخنامه کنکور انسانی 1400

سوالات و پاسخنامه کنکور انسانی 1400 را از مجله استادبانک دانلود کنید.

دفترچه سوالات اختصاصی و پاسخنامه کنکور انسانی 1400

تهیه شده توسط: استاد امیر حسن نوشاد
تهیه شده توسط استاد: فاطمه محمدی 

دفترچه سوالات عمومی و پاسخنامه کنکور انسانی 1400

تهیه شده توسط: اساتید راضیه رشیدی و فریبا دشتی
تهیه شده توسط: استاد امیرحسن نوشاد
تهیه شده توسط: استاد نادر شیر محمدی
تهیه شده توسط: استاد امیرحسین نوری