گام به گام رشته یازدهم تجربیگام به گام یازدهم رشته ریاضی

حل تمرین فصل 3 فیزیک یازدهم + pdf و ویدیو آموزشی

3502 0
01 شهریور 1401
حل تمرین فصل 3 فیزیک یازدهم

حل تمرین فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی به صورت کامل

این فصل جذاب با بخش مغناطیس و قطب‌های مغناطیسی آغاز می‌شود. در این بخش خاستگاه آهنربا و نحوه پیدا کردن قطب‌های مغناطیسی آهنربا آموزش داده می‌شود. در یکی از پرسش‌های این بخش در مورد پدیده القای مغناطیسی و عدم وجود تک‌قطبی مغناطیسی در طبیعت سوالاتی مطرح شده که در این مقاله به حل این سوال نیز پرداخته می‌شود.

بخش دوم فصل به میدان مغناطیسی مربوط می‌شود که مهمترین قسمت در این بخش بررسی میدان مغناطیسی یک آهنربا و نحوه رسم خطوط میدان مغناطیسی می‌باشد. علاوه بر این یکی از موارد بسیار مهم در این بخش ویژگی خطوط میدان مغناطیسی است که در کتاب درسی به طور کامل آموزش داده نشده ولی در بسته معلم خصوصی ۵ ویژگی خطوط میدان مغناطیسی به طور کامل و با رسم شکل ذکر شده است.

در بخش سوم فصل به نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی می‌رسیم که یکی از مهمترین قسمت‌های این فصل بوده و همواره در آزمون‌های کلاسی و تست‌های کنکور سوالاتی را داشته است. در این بخش باید به مثبت یا منفی بودن ذره باردار و جهت‌های درون‌سو و برون‌سو به خوبی تسلط داشته باشیم تا بتوانیم براحتی مسائل را حل کنیم.

در بخش چهارم فصل نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان بررسی می‌شود که این بخش به بخش سوم بسیار شبیه است اما سوالات آن مقداری ساده‌تر هستند. البته باید رابطه این قسمت را نیز به خوبی بلد بوده و با حل سوالات زیاد به تسلط بر این قسمت برسید.

بخش پنجم این فصل پرماجرا به میدان مغناطیسی ایجاد شده به وسیله جریان الکتریکی مربوط می‌شود که در این بخش میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان، حلقه دارای جریان، سیملوله و پیچه بررسی شده است. البته در میان تمامی موارد فقط میدان مغناطیسی ناشی از سیملوله دارای رابطه است که باید این رابطه را به خوبی بلد باشیم. در این قسمت با استفاده از قاعده دست راست به راحتی می‌توان جهت میدان مغناطیسی ناشی از هر نوع جریان الکتریکی را مشخص کرد.

در بخش ششم به ویژگی‌های مغناطیسی مواد می‌رسیم که در این بخش مواد دیامغناطیس، پارامغناطیس و فرومغناطیس مورد بررسی قرار می‌گیرد و رفتار هر کدام داخل میدان مغناطیسی خارجی را تحلیل می‌کنیم. این بخش کاملاً حفظی است و هیچ رابطه‌ای ندارد.

در بخش هفتم و هشتم فصل مغناطیس و القای مغناطیسی به پدیده القای الکترومغناطیسی می‌رسیم. در واقع از این قسمت به بعد می‌خواهیم اثرات میدان مغناطیسی را که در بخش‌های قبل بررسی کردیم، در زندگی روزمره مشاهده کنیم تا ببینیم میدان مغناطیسی در زندگی ما چه نقشی دارد. در این بخش با مفهوم شار مغناطیسی، نیروی محرکه القایی متوسط و جریان القایی متوسط آشنا می‌شویم که روابط بسیار مهمی دارند و همیشه توسط طراح مورد سوال قرار می‌گیرند.

بخش نهم فصل به قانون لنز مربوط می‌شود که قانون لنز در واقع قانون مخالفت در برابر تغییر شار مغناطیسی است. این قسمت نیاز به حل سوال برای فهم کامل مطلب دارد. بخش قانون لنز رابطه یا فرمولی ندارد ولی مثال‌های آن همیشه پای ثابت امتحانات هستند.

در بخش دهم القاگرها بررسی می‌کنیم که این بخش یک فعالیت بسیار مهم دارد و در بسته معلم خصوصی این فعالیت با یک شبیه‌سازی بسیار عالی آموزش داده شده است. ولی در اینجا تنها پاسخ نهایی را البته با توضیحات کامل برای شما آماده کرده‌ایم تا بتوانید از آن استفاده کنید.

در بخش نهایی این فصل جریان متناوب و مبدل‌ها بررسی می‌شوند که قسمت جریان متناوب بسیار مهم است و روابطی مبنی بر مثلثات دارد. یعنی باید به زوایا در مثلثات تسلط داشته باشید تا بتوانید به راحتی مسائل این بخش را پاسخ دهید. در این بخش مفهوم دوره تناوب و بسامد (فرکانس) توضیح داده می‌شود که بسیار اهمیت دارند و در سال دوازدهم نیز به آنها نیاز داریم.

دقت داشته باشید که این فصل در کنکور رشته تجربی ۲ یا ۳ تست و در کنکور رشته ریاضی حدود ۴ تست دارد. بنابراین باید به خوبی حل تمرین فصل 3 فیزیک یازدهم را یاد بگیرید زیرا در این سادگی تست‌های زیادی در کنکور دارد و می‌تواند سرنوشت شما را در ماراتن کنکور تغییر دهد. از آنجا که این فصل به شدت نیاز به مطالب عینی دارد در بسته معلم خصوصی به تعداد زیادی انیمیشن و شبیه‌سازی استفاده شده است تا به خوبی بتوانید تمامی مطالب مهم فصل یاد بگیرید.

لینک دانلود حل تمرین فصل 3 فیزیک یازدهم

با کلیک بر روی لینک زیر می‌توانید این فایل ارزشمند را دانلود نمایید:


ویدیو حل تمرین بخش 1

برای راحتی شما عزیزان ویدئوی حل تمرین بخش مغناطیس و قطب‌های مغناطیسی،میدان مغناطیسی و ویژگی‌های مغناطیسی مواد در 2 قسمت قرار داده شده است:

قسمت اول حل تمرین مغناطیس و قطب‌های مغناطیسی از فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی:

در این بخش پرسش 3-1، پرسش 3-2، فعالیت 3-1، پرسش 3-3، فعالیت 3-2، فعالیت 3-7 و پرسش 3-10 حل شده است:

قسمت دوم حل تمرین میدان مغناطیسی و ویژگی‌های مغناطیسی مواد از فیزیک یازدهم:

در این بخش مسائل آخر فصل از سوال 1 تا 4 و سوالات 15 و 16 حل شده است:


ویدیو حل تمرین بخش 2

برای راحتی شما عزیزان ویدئوی حل تمرین بخش نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی و نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان در 3 قسمت قرار داده شده است:

قسمت اول حل تمرین نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی از فیزیک یازدهم:

در این بخش پرسش 3-4 فیزیک یازدهم و تمرین 3-1 بررسی شده است:

قسمت دوم حل تمرین نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان از فیزیک یازدهم:

در این بخش آزمایش 3-2، پرسش 3-5 فیزیک یازدهم، تمرین 3-2، فعالیت 3-4 و مسائل آخر فصل از سوال 4 و 5 حل شده است:

قسمت سوم حل تمرین نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان از فیزیک یازدهم:

در این بخش مسائل آخر فصل از سوال 6 تا 10 حل شده است:


ویدیو حل تمرین بخش 3 (میدان مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی)

ویدئوی حل تمرین بخش میدان مغناطیسی ایجاد شده به وسیله جریان الکتریکی در 2 قسمت برای شما عزیزان قرار داده شده است:

قسمت اول حل تمرین میدان مغناطیسی ایجاد شده به وسیله جریان الکتریکی از فیزیک یازدهم:

در این بخش آزمایش 3-3، پرسش 3-6، پرسش 3-7، پرسش 3-8، تمرین 3-3 و پرسش 3-9 فیزیک یازدهم بررسی شده است:

قسمت دوم حل تمرین میدان مغناطیسی ایجاد شده به وسیله جریان الکتریکی از فیزیک یازدهم:

در این بخش فعالیت 3-5، فعالیت 3-6 و مسائل آخر فصل از سوال 11 و 14 حل شده است:


ویدیو حل تمرین بخش 4 (پدیده القای الکترومغناطیسی)

ویدئوی حل تمرین بخش پدیده القای الکترومغناطیسی و نیروی محرکه القایی متوسط  از حل تمرین فصل 3 فیزیک یازدهم در 2 قسمت برای شما قرار داده شده است:

قسمت اول حل تمرین پدیده القای الکترومغناطیسی از فیزیک یازدهم:

در این بخش آزمایش 3-3، تمرین 3-4 و پرسش 3-11 و تمرین 3-5 حل شده است:

قسمت دوم حل تمرین نیروی محرکه القایی متوسط از فیزیک یازدهم:

در این بخش پرسش 3-12 و مسائل آخر فصل از سوال 17 تا 20 حل شده است:


ویدیو حل تمرین بخش 5 (قانون لنز)

ویدئوی حل تمرین بخش قانون لنز در 2 قسمت برای شما قرار داده شده است:

قسمت اول حل تمرین قانون لنز از فیزیک یازدهم:

در این بخش تمرین 3-13 و مسائل آخر فصل از سوال 21 تا 23 حل شده است:

قسمت دوم حل تمرین قانون لنز از فیزیک یازدهم:

در این بخش مسائل آخر فصل از سوال 24 تا 29 حل شده است:


ویدیو حل تمرین بخش 6 (القاگرها)

در این قسمت می‌توانید ویدیو کامل حل تمرین بخش‌ القاگرها را مشاهده کنید:


ویدیو حل تمرین بخش 7 جریان متناوب و مبدل‌ها)

در این قسمت می‌توانید ویدیو کامل حل تمرین بخش‌ جریان متناوب و مبدل‌ها را مشاهده کنید:


دانلود حل تمرین بقیه فصل‌های فیزیک یازدهم

برای دانلود رایگان حل تمرین بقیه فصل‌های فیزیک یازدهم بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

معرفی استاد

از طریق لینک زیر می‌توانید وارد پروفایل استاد پوررضا شده و درخواست جلسه کلاس خصوصی خود را با ایشان در استادبانک،‌ ثبت نمایید:

پروفایل استاد محمد پوررضا ـ استاد فیزیک VIP استادبانک

آموزش فیزیک یازدهم به صورت جامع، بسته آموزشی فیزیک یازدهم

در پکیج جامع آموزش مفهومی فیزیک ابتدا تمام نکات مربوط به کتاب درسی بطور خط به خط و کاملا مفهومی و در اغلب موارد با استفاده از شبیه‌سازی و یا انیمیشن آموزش داده شده تا شما دانش‌آموزان عزیز بهتر با مفاهیم فیزیکی ارتباط برقرار کرده و فهم مطالب درس فیزیک برای شما عزیزان بسیار ساده و جذاب شود.

بخش سوالات تکمیلی این بسته، مقداری فراتر از کتاب درسی و در حد تست‌های کنکور هستند. در این بسته تست‌های زیادی از منابع کنکور، آزمون‌های آزمایشی و تست‌های تالیفی با ارائه و آموزش روش‌های محاسبات سریع حل شده است. در نهایت شما با خرید این بسته آموزشی به کتاب درسی و نکات تست زنی فیزیک یازدهم به صورت کامل، اشراف پیدا خواهید کرد.

خدمات آموزشی جامع برای کلاس یازدهمی‌ها

از طریق لینک‌های زیر می‌توانید محتواهای آموزشی رایگان و اختصاصی استادبانک را برای کلاس یازدهم تجربی و ریاضی مشاهده نمایید:

آیا تمام ویدئوها و محتوای این پست رایگان است؟

بله، تمام محتوای این پست رایگان بوده و حتی پی‌دی‌اف آن قابل دانلود است.

آیا در این پست تمام سوالات بدون جواب کتاب درسی پاسخ داده شده است؟

بله، همه موارد بصورت کامل و تشریحی پاسخ داده شده‌اند.

آیا با دیدن این پست تمام مشکلات من در این فصل حل خواهد شد؟

این مورد بستگی به پایه و سطح شما دارد. اگر با مشاهده کامل این ویدئو تمام مشکلات شما حل نشده است، توصیه میکنم به بخش بسته معلم خصوصی یا انتخاب معلم خصوصی مراجعه کنید.

آیا گام به گام فصل‌های دیگر فیزیک و حتی دروس دیگر در استادبانک وجود دارد؟

بله، کافیست به قسمت “مطالب مشابه” در انتهای این پست توجه کنید.

چطور می‌توانم محتوای تدریس کامل این ویدئوها را تهیه کنم؟

برای تهیه محتوای کامل، شامل تدریس خط به خط کتاب درسی و حل تست‌ با روش‌های سریع به قسمت بسته معلم خصوصی در سایت استادبانک مراجعه کنید.