سوالات کنکور رشته ریاضی

سوالات پر تکرار کنکور ریاضی

ملیحه فراهانی نویسنده
4285 1
02 اردیبهشت 1396
سوالات پرتکرار کنکور ریاضی

در این نوشتار استادبانک سعی کرده است سوالات پر تکرار کنکور ریاضی را جمع آوری کرده و در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

سوالات پرتکرار کنکور ریاضی

 

در کنکور های سال های اخیر، سوالات کنکور ریاضی سخت تر و دشوار تر شده اند.

به همین خاطر بهتر است از همان ابتدا مطالعه، حساب شده پیش بروید.

یک شروع خوب برای آماده شدن در کنکور، اطلاع از بودجه بندی سوالات کنکور های سال های گذشته است.

این آگاهی از نحوه طراحی سوالات کنکور ریاضی، به شما کمک می کند هم ضعف های خود را در دروس ریاضی شناسایی و رفع کنید و هم اگر این سوالات در سال های بعد تکرار شد بتوانید آن ها را براحتی حل نمایید.

به همین منظور در ادامه نوشته، استادبانک به بررسی بودجه بندی مباحث رشته ریاضی در کنکور و سوالات پر تکرار کنکور ریاضی می پردازد.

سوالات پر تکرار کنکور ریاضی

در کنکور سراسری هر سوال از ارزش یکسانی برخوردار است.

به این صورت نیست که اگر سوال سخت تر باشد، امتیاز پاسخگویی آن تفاوت داشته باشد.

اما نحوه طراحی سوالات کنکور با یکدیگر متفاوت هستند.

برخی از مباحث بیشتر توجه طراحان کنکور را بخود جلب می کند.

با بررسی سوالات پر تکرار کنکور ریاضی در دروس اختصاصی می توانید متوجه شوید چه مباحثی بیشتر تکرار شده است.

مباحث پر تکرار در درس ریاضی 

تعداد سوالات ریاضی در کنکور ریاضی 55 عدد است.

این سوالات شامل دروس دیفرانسیل، هندسه پایه، جبر و احتمال، هندسه تحلیلی، گسسته و آمار و مدل سازی است.

زمان پاسخگویی به این سوالات 85 دقیقه می باشد.

سوالات پر تکرار کنکور ریاضی  (حساب دیفرانسیل و ریاضیات پایه)

 •  مبحث دنباله ها که هر سال یک تا دو سال از آن طراحی شده است.
 • در سال 95، 2 سوال از این بخش طراحی شده است.
 • فقط در کنکور سراسری 92 سوالی از این مبحث طراحی نشده است.
 • مبحث حد و پیوستگی که از مهم ترین مباحث ریاضی در کنکور است که حدود 4 تا 5 سوال هر سال از این بخش طراحی می شود.
 • مبحث مشتق و کاربرد مشتق است که از مباحث خیلی مهم در کنکور ریاضی است که هر سال حدود 8 تا 9 سوال از این بخش مطرح می شود.
 • مبحث انتگرال که هر سال 2 سوال از این مبحث طرح می شود.
 • مبحث تابع ( 2 تا 3 سوال)
 • توابع نمایی و لگاریتم در کنکور 94 و 95 یک سوال از این بخش طرح شده است.
 • مبحث محاسبات جبری معادلات و نامعادلات (3 تا 4 سوال)
 • مبحث مثلثات که از کنکور سال 92 تا 95، هر سال 3 سوال از این بخش طراحی شده است.

سوالات پر تکرار کنکور ریاضی  (ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدل سازی)

 • گراف (1 تا 2 سوال)
 • نظریه اعداد( 2 تا 3 سوال)
 • ترکیبیات(1 تا 2 سوال)
 • احتمال(3 تا 4 سوال)
 • استدلال ریاضی(2 تا 3 سوال)
 • مجموعه ها، ضرب دکارتی و رابطه(2 تا 3 سوال)
 • آمار و مدلسازی از این کتاب هر سال دو سال مطرح می شود.

سوالات پر تکرار کنکور ریاضی  (هندسه تحلیلی)

 • مبحث بردار(1 تا 2 سوال)
 • مبحث خط و صفحه (1 تا 2 سوال)
 • مبحث مقاطع مخروطی(2 تا 3 سوال)
 • مبحث ماتریس و دترمینان(1 تا 2 سوال)
 • مبحث دستگاه های معادله های خطی هر سال 1 سوال از این بخش مطرح شده است اما در سال 95، 2 سوال طرح شده است.

سوالات پرتکرار کنکور ریاضی (هندسه پایه)

 • مبحث استدلال درهندسه از کنکور سال 91 تا کنکور سال 94 حدود 2 تا 3 سوال را به خود اختصاص داده بود اما در سال 95 فقط یک سال از این بخش طرح  شده است.
 • مبحث مساحت و قضیه فیثاغورس (1 تا 2 سوال)
 • مبحث تشابه که هر سال یک تست از این بخش طراحی شده است.
 • مبحث دایره ( 1 تا 2 سوال)
 • مبحث تبدیل ها که هر سال یک سوال از این بخش طراحی می شود.
 • مبحث هندسه فضایی ( 1 تا سوال)

برای مشاهده اساتید ما در درس ریاضی روی لینک زیر کلیک کنید:

تدریس خصوصی ریاضی کنکور ریاضی 

سوالات پر تکرار فیزیک کنکور ریاضی

طبق کنکور های سال های گذشته مباحث مهم و پر تکرار فیزیک کنکور ریاضی به شرح زیر است:

 • مبحث بردار و حر کت شناسی
 • دینامیک و کار و انرژی
 • جریان الکتریکی و مدار/ نور کتاب اول دبیرستان
 • ترمودینامیک
 • حرکت نوسانی/ خواص مواد و فشار
 • الکتریسیته ساکن
 • موج مکانیکی/ حرارت و گرما
 • فیزیک اتمی
 • ساختار هسته
 • مغناطیس/ القای الکترو مغناطیس

بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور ریاضی در 6 سال اخیر

برای مشاهده لیست اساتید ما در درس فیزیک کنکور ریاضی کلیک کنید:

تدریس خصوصی فیزیک کنکور ریاضی

سوالات پر تکرار شیمی در کنکور ریاضی

در مبحث شیمی کنکور سوالات از مباحث زیر بیشتر تکرار شده است:

 • مبحث واکنش ها
 • مبحث پیوند های بین سلولی
 • مبحث اسید و باز
 • مبحث آب و الکترولیت
 • از مباحث حفظی فصول ۲ و ۳ شیمی سال سوم دبیرستان هم بارها سوال مطرح شده است.

برای مشاهده سوالات پر تکرار شیمی کنکور روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود سوالات پر تکرار شیمی کنکور

برای مشاهده اساتید باتجربه ما در درس شیمی روی لینک زیر کلیک کنید:

تدریس خصوصی شیمی کنکور ریاضی